Rasfoire documente

Circulara 14/2008 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2008

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008

Decizia 4/2008 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-20 mai 2008

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008

Decizia 5/2008 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 28-30 mai 2008

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008

Hotarirea 18/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008

Decizia 459/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (3) şi art. 93 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008

Decizia 461/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41, art. 167^1 şi art. 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008

Decizia 522/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008

Hotarirea 488/2008 privind organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în anul 2008, a celei de-a XXI-a întâlniri a responsabililor Panelului Senzori şi tehnologii electronice (SET), a întâlnirii de specialitate pe tema ''Utilizarea undelor submilimetrice la detectarea explozibililor în aplicaţii militare şi din domeniul securităţii (SET-129 SM)'' şi a întâlnirii Grupului de lucru TG SET-124/RTG/MSE ''Tehnologia undelor submilimetrice (THz) aplicată la detecţia explozibililor şi în alte domenii ale securităţii şi apărării''

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008

Ordinul 453/2008 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional ''Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013''

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008

Ordinul 603/2008 pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008

Circulara 13/2008 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008

Hotarirea 56/2008 privind interpretarea dispoziţiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008

Ordinul 1407/2008 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional ''Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013''

publicat in M.Of. 370 din 15-mai-2008