Rasfoire documente

Ordinul 800/2008 pentru aprobarea modelului cererii de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, al autorizaţiei de operator economic comerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat şi a instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat

publicat in M.Of. 378 din 19-mai-2008

Decizia 494/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 378 din 19-mai-2008

Decizia 504/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 378 din 19-mai-2008

Decizia 464/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 378 din 19-mai-2008

Decizia 488/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 378 din 19-mai-2008

Decizia 492/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 378 din 19-mai-2008

Decizia 495/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 378 din 19-mai-2008

Hotarirea 487/2008 privind transmiterea obiectivului ''Amenajarea râului Argeş pentru apărare împotriva inundaţiilor, irigaţii şi alte folosinţe'', precum şi a unor bunuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - Administraţia Naţională ''Apele Române'' în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile - S.A. Constanţa, pentru realizarea unei căi navigabile de la Bucureşti la Dunăre

publicat in M.Of. 378 din 19-mai-2008

Hotarirea 394/2008 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri

publicat in M.Of. 378 din 19-mai-2008