Rasfoire documente

Legea 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în ''lista interzisă''

publicat in M.Of. 375 din 16-mai-2008

Ordonanta urgenta 60/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor

publicat in M.Of. 375 din 16-mai-2008

Legea 100/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 375 din 16-mai-2008

Decretul 502/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 375 din 16-mai-2008

Decretul 506/2008 pentru promulgarea Legii privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în ''lista interzisă''

publicat in M.Of. 375 din 16-mai-2008

Legea 105/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 375 din 16-mai-2008

Decretul 507/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 375 din 16-mai-2008

Decretul 513/2008 privind conferirea Ordinului naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 375 din 16-mai-2008

Ordinul 82/2008 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 60/2008

publicat in M.Of. 375 din 16-mai-2008

Ordinul 151/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

publicat in M.Of. 375 din 16-mai-2008

Ordinul 1006/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

publicat in M.Of. 375 din 16-mai-2008