Rasfoire documente

Reglementari tehnice din 2008 ''NORMATIV pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat'' - PARTEA 1: PRODUCEREA BETONULUI, indicativ NE 012/1-2007

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Legea 107/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Decretul 509/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Legea 108/2008 privind înfiinţarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Decretul 510/2008 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Legea 110/2008 pentru înfiinţarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Decretul 512/2008 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Decretul 514/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Decizia 453/2008 [A] asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Hotarirea 486/2008 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Hotarirea 489/2008 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Ordinul 104/2008 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2008

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Ordinul 577/2008 privind aprobarea reglementării tehnice ''Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007''

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Ordinul 3939/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.871/2007 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei anticipate susţinute de elevii claselor a XII-a şi a probelor susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile bilingve francofone pentru obţinerea menţiunii speciale ''secţie bilingvă francofonă'' la bacalaureat

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008

Ordinul 1040/2008 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2008

publicat in M.Of. 374 din 16-mai-2008