Rasfoire documente

Hotarirea 468/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României către Organizaţia Maritimă Internaţională în vederea finanţării studiului privind modificările climaterice datorate gazelor cu efect de seră, ca urmare a emisiilor provenite de la navele maritime

publicat in M.Of. 362 din 12-mai-2008

Instructiuni din 2008 privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

publicat in M.Of. 362 din 12-mai-2008

Hotarirea 472/2008 privind recunoaşterea Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 362 din 12-mai-2008

Ordinul 535/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

publicat in M.Of. 362 din 12-mai-2008

Hotarirea 469/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

publicat in M.Of. 362 din 12-mai-2008

Hotarirea 470/2008 privind organizarea La Bucureşti, în perioada 17-19 iunie 2008, a celei de-a doua reuniuni a părţilor la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor

publicat in M.Of. 362 din 12-mai-2008