Rasfoire documente

Hotarirea 483/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la proiectul Direcţiei generale justiţie, libertate, securitate, 2007-2009, acţiunea ''Dezvoltarea FIU.NET'', pentru perioada 2008-2009

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008

Ordinul 832/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008

Norme Metodologice din 2008 privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008

Norme Metodologice din 2008 privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008

Ordinul 302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008

Decretul 486/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008

Ordonanta urgenta 58/2008 pentru abrogarea art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008

Hotarirea 471/2008 privind reorganizarea Institutului Naţional de Inventică Iaşi

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008

Hotarirea 475/2008 privind preluarea unor sectoare de drum judeţean din domeniul public al judeţului Dolj şi al judeţului Gorj şi din administrarea Consiliului Judeţean Dolj şi a Consiliului Judeţean Gorj în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008

Hotarirea 476/2008 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008

Decizia 88/2008 privind constituirea, la nivel de secretar de stat, a Comitetului Lisabona pentru noul ciclu 2008-2010 al implementării Strategiei Lisabona

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008