Rasfoire documente

Ordinul 6/2008 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2008

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2008

Ordinul 2495/2007 privind stabilirea indemnizaţiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2008

Decizia 8/2008 privind numirea doamnei Arsintioaia-Cheche Daniela în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2008

Decizia 9/2008 privind numirea domnului Costache Cristian-Ioan în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2008

Decizia 10/2008 privind numirea domnului Gireadă Mihai-Petru în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2008

Decizia 11/2008 privind numirea domnului Popescu Paul-Cristian în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2008

Decizia 12/2008 privind numirea doamnei Gavrilă Isabela-Maria în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2008

Decizia 13/2008 pentru numirea domnului Tudor-Alexandru Chiuariu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2008

Ordinul 2427/2007 pentru modificarea anexelor nr. 6, 12 şi 13 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2008

Ordinul 1110/2007 pentru modificarea anexelor nr. 6, 12 şi 13 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2008