Rasfoire documente

Hotarirea 24/2008 pentru aprobarea Normei nr. 12/2008 privind nivelul minim ai capitalului social necesar societăţii de administrare a investiţiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008

Norma 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societăţii de administrare a investiţiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008

Hotarirea 963/2008 privind modificarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008

Hotarirea 17/2008 privind înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea părăsirii României de către domnul Omar Hayssam

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008

Hotarirea 467/2008 privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008

Ordinul 2162/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor ''Coresi'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008

Ordinul A/3585/2008 privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.807 (2008) privind situaţia din Republica Democratică Congo şi a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.782 (2007) privind situaţia din Republica Cote d'Ivoire

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008

Rezolutia 1807/2008 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind situaţia din Republica Democratică Congo, adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 5.861-a întruniri, la 31 martie 2008

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008

Rezolutia 1782/2007 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind situaţia din Republica Cote d'Ivoire, - adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 5.772-a întruniri, la 29 octombrie 2007

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 272/2008 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008

Ordinul 986/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor ''Coresi'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008

Ordinul 212/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor ''Coresi'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

publicat in M.Of. 357 din 08-mai-2008