Rasfoire documente

Decizia 425/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2008

Decizia 426/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2008

Decizia 438/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi din Codul penal şi art. 378 alin. 1^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2008

Decizia 439/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2008

Decizia 449/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2008

Hotarirea 460/2008 privind numirea domnului Gyorke Zoltan în funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2008

Hotarirea 461/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Tuţu Dumitru Octavian

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2008

Hotarirea 462/2008 privind suspendarea, la cerere, din funcţia publică de subprefect al judeţului Prahova

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2008

Hotarirea 463/2008 privind încetarea exercitării funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Dumitru Ion

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2008