Rasfoire documente

Decizia 3/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv medicul specialist şi medicul primar în stomatologie generală

publicat in M.Of. 340 din 02-mai-2008

Norma 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 340 din 02-mai-2008

Legea 99/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 340 din 02-mai-2008

Ordinul 1311/2008 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale

publicat in M.Of. 340 din 02-mai-2008

Legea 98/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 340 din 02-mai-2008

Decretul 470/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 340 din 02-mai-2008

Decretul 471/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 340 din 02-mai-2008

Hotarirea 455/2008 privind trecerea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Naţională ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor

publicat in M.Of. 340 din 02-mai-2008

Ordinul 460/2008 pentru alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006

publicat in M.Of. 340 din 02-mai-2008

Hotarirea 23/2008 pentru aprobarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 340 din 02-mai-2008