Rasfoire documente

Procedura din 2008 INTERNĂ de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor

publicat in M.Of. 348 din 06-mai-2008

Decizia 445/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 348 din 06-mai-2008

Ordinul 462/2008 privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale ''Tetarom'' - S.A.

publicat in M.Of. 348 din 06-mai-2008

Decizia 400/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 9 şi 14 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

publicat in M.Of. 348 din 06-mai-2008

Decizia 437/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

publicat in M.Of. 348 din 06-mai-2008

Decizia 444/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

publicat in M.Of. 348 din 06-mai-2008

Decizia 450/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. b) şi art. 16 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

publicat in M.Of. 348 din 06-mai-2008

Ordinul 144/2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor

publicat in M.Of. 348 din 06-mai-2008