Rasfoire documente

Ordinul 718/2008 pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite online (prin internet) de către persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2008

Ordinul 519/2008 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2008

Ordinul 1312/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008 privind aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2008

Legea 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora - Republicare

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2008

Decizia 404/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2008

Decizia 415/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi ale titlului I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2008

Decizia 423/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2008

Decizia 441/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.323 din Codul civil şi art. 87 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2008

Decizia 442/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi 481 din Codul civil

publicat in M.Of. 347 din 06-mai-2008