Rasfoire documente

Ordinul 716/2008 pentru aprobarea modelului Declaraţiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate şi a Instrucţiunilor pentru întocmirea programului de lucru

publicat in M.Of. 345 din 05-mai-2008

Decizia 2/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi medicul primar în ortodonţie

publicat in M.Of. 345 din 05-mai-2008

Decizia 6/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi de medicul primar în chirurgia dento-alveolară

publicat in M.Of. 345 din 05-mai-2008

Decizia 7/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi de medicul primar de chirurgie oro-maxilo-facială cu dublă licenţă (medicină dentară şi medicină generală) sau absolvenţi ai facultăţilor de medicină dentară

publicat in M.Of. 345 din 05-mai-2008

Ordinul 42/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială ''Amgaz'' - S.A. Mediaş

publicat in M.Of. 345 din 05-mai-2008

Hotarirea 381/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului ''Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă'' şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului

publicat in M.Of. 345 din 05-mai-2008

Ordinul 130/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a brichetelor fantezie

publicat in M.Of. 345 din 05-mai-2008

Ordinul 255/2008 privind modificarea şi completarea anexei ''Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu'' la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

publicat in M.Of. 345 din 05-mai-2008

Ordinul 24426/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a brichetelor fantezie

publicat in M.Of. 345 din 05-mai-2008