Rasfoire documente

Hotarirea 409/2008 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2008

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008

Norma 10/2008 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008

Hotarirea 427/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni''

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008

Hotarirea 428/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 681/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A''

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008

Ordinul 1221/2008 privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor şi termenelor de realizare a transferului competenţelor şi atribuţiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Naţională a Vămilor

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008

Hotarirea 20/2008 privind aprobarea Normei nr. 10/2008 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008

Regulamentul 7/2008 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008

Hotarirea 36/2008 privind interpretarea art. 6 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008

Hotarirea 37/2008 privind data la care expiră termenele prevăzute în Programul calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 265/2008,

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008

Hotarirea 38/2008 privind interpretarea prevederilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008

Ordinul 110/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008