Rasfoire documente

Decizia 414/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. 3 din Codul familiei

publicat in M.Of. 338 din 01-mai-2008

Decizia 419/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

publicat in M.Of. 338 din 01-mai-2008

Decizia 381/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 338 din 01-mai-2008

Decizia 383/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi art. 248^1 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 262 pct. 1 lit. a) şi b) şi pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 338 din 01-mai-2008

Decizia 391/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 185 şi 186 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

publicat in M.Of. 338 din 01-mai-2008

Decizia 410/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^1 şi 91^2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 338 din 01-mai-2008

Decizia 416/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 338 din 01-mai-2008

Decizia 417/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 şi art. 17 alin. (2) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

publicat in M.Of. 338 din 01-mai-2008

Decizia 418/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2006

publicat in M.Of. 338 din 01-mai-2008