Rasfoire documente

Hotarirea 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Decizia 378/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Hotarirea 443/2008 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii informate a miniştrilor agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală şi de Sud - Est: Republica Cehă, Republica Slovenia, Republica Bulgaria, Republica Slovacă, Republica Ungară, Republica Polonă şi România

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Decizia 377/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Decizia 472/2008 [A] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Decizia 85/2008 privind numirea domnului Nedelcu Vasile în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Ordinul 41/2008 privind stabilirea nivelurilor minime ale stocului de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinate subterană, la încheierea activităţii de injecţie din anul 2008

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Ordinul 693/2008 pentru completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Ordinul 1203/2008 pentru aplicarea prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Decizia 298/2008 privind revocarea măsurii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi totodată instituirea măsurii de interzicere temporară a activităţii brokerului de asigurare Societatea Comercială ''DIRECT AUTOMOTIVE BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 364/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 23 aprilie 2008

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008