Rasfoire documente

Decizia 286/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 335 din 30-apr-2008

Decizia 289/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 din Legea nr. 80/1927 pentru încurajarea construirii de locuinţe

publicat in M.Of. 335 din 30-apr-2008

Decizia 327/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 335 din 30-apr-2008

Decizia 328/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 şi următoarele, cuprinse în secţiunea a III-a - ''Sechestrul judiciar'' a capitolului IV - ''Măsurile asigurătorii'' din cartea a VI-a - ''Proceduri speciale'' din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 335 din 30-apr-2008

Decizia 329/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă şi art. 21 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

publicat in M.Of. 335 din 30-apr-2008

Decizia 330/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 335 din 30-apr-2008

Decizia 333/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 335 din 30-apr-2008

Decizia 340/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 335 din 30-apr-2008

Decizia 352/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), art. 43, art. 45 şi art. 48 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 335 din 30-apr-2008

Decizia 379/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 185 şi 187 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

publicat in M.Of. 335 din 30-apr-2008