Rasfoire documente

Decizia 83/2008 privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Hotarirea 445/2008 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 13-16 mai 2008, a Conferinţei Wilton Park cu tema ''Energy Security in the European Union: Green Linkages and the Black Sea Synergy''

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Decretul 460/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Decretul 461/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Ordonanta urgenta 46/2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Hotarirea 411/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Hotarirea 434/2008 privind organizarea şi desfăşurarea în România, în perioada 5-6 mai 2008, a reuniunii Grupului tehnic de lucru al Comitetului pentru Fondul Social European, constituit în baza art. 147 din Tratatul privind înfiinţarea Comunităţii Europene

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Hotarirea 448/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin diminuarea suprafeţei unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Hotarirea 450/2008 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2008 ca zi liberă

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Decizia 84/2008 privind numirea Consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Ordinul 29/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008