Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Decretul 458/2008 privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Ordinul 52/2008 privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2008 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Regulamentul 3/2008 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Hotarirea 14/2008 pentru alegerea unui vicepreşedinte al Senatului

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Decretul 457/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Decretul 459/2008 privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Ordonanta urgenta 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Hotarirea 433/2008 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Hotarirea 444/2008 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 12-13 mai 2008, a celei de a Xl - a întâlniri a Grupului de lucru pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală din cadrul Iniţiativei pentru Apă a Uniunii Europene (EECCA - EUWI)

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Hotarirea 451/2008 privind aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale ''Romplumb'' - S.A. Baia Mare

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Ordinul 1129/C/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008