Rasfoire documente

Decizia 390/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Legea 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană - Republicare*)

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Decizia 318/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. (1), art. 283 alin. (6) şi ale art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Decizia 387/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Hotarirea 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Hotarirea 423/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar al lucrării ''Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 388+100 şi km 408+895 - Lot 3, pe teritoriul localităţilor Mehadia, Iablaniţa, Cornea şi Domaşnea din judeţul Caraş-Severin''

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Hotarirea 424/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţii Voluntari, judeţul Ilfov''

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Ordinul 2/2008 privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naţionale ''Romarm'' - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale ''Avioane Craiova'' - S.A., Societăţii Comerciale ''Romaero'' - S.A. şi Societăţii Comerciale ''Romplumb'' - S.A. Baia Mare

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Raport din 2008 privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Liberal Democrat - Filiala Sectorului 6 Bucureşti

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Raport din 2008 privind rezultatul controlului efectuat la Partidul România Mare - Filiala Ilfov

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Raport din 2008 privind rezultatul controlului efectuat la Organizaţia Teritorială Bucureşti a Uniunii Democrate Maghiare din România

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Raport din 2008 privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Raport din 2008 privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Conservator - Filiala Judeţeană Vâlcea

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Raport din 2008 privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Democrat - Filiala Galaţi

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Raport din 2008 privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Liberal Democrat - Filiala Caraş-Severin

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Ordinul 531/2008 privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naţionale ''Romarm'' - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale ''Avioane Craiova'' - S.A., Societăţii Comerciale ''Romaero'' - S.A. şi Societăţii Comerciale ''Romplumb'' - S.A. Baia Mare

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008

Ordinul 163/2008 privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naţionale ''Romarm'' - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale ''Avioane Craiova'' - S.A., Societăţii Comerciale ''Romaero'' - S.A. şi Societăţii Comerciale ''Romplumb'' - S.A. Baia Mare

publicat in M.Of. 320 din 23-apr-2008