Rasfoire documente

Hotarirea 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice

publicat in M.Of. 329 din 25-apr-2008

Ordinul 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 329 din 25-apr-2008

Hotarirea 425/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Dascălu, Ştefăneştii de Jos şi Nuci, judeţul Ilfov''

publicat in M.Of. 329 din 25-apr-2008

Hotarirea 432/2008 pentru aprobarea fuziunii prin absorbţie a Societăţii Comerciale ''Baza de Aprovizionare C.F.R.'' - S.A. de către Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 329 din 25-apr-2008

Ordinul 1224/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului ''Declaraţie privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal''

publicat in M.Of. 329 din 25-apr-2008

Decizia 306/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''CENTRUM ASIG-BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 329 din 25-apr-2008

Decizia 307/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''DEXASIG BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 329 din 25-apr-2008