Rasfoire documente

Decizia 155/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 326 din 24-apr-2008

Decizia 156/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 si art. 38 din Codul familiei

publicat in M.Of. 326 din 24-apr-2008

Decizia 226/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi ale dispoziţiilor art. 25 alin. (4) şi (5) din Legea arendării nr. 16/1994

publicat in M.Of. 326 din 24-apr-2008

Decizia 227/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

publicat in M.Of. 326 din 24-apr-2008

Decizia 228/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 326 din 24-apr-2008

Decizia 231/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1^1 lit. c) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale şi a art. 56 din Codul comercial

publicat in M.Of. 326 din 24-apr-2008

Decizia 232/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 326 din 24-apr-2008