Rasfoire documente

Hotarirea 399/2008 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare al Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea din România

publicat in M.Of. 324 din 24-apr-2008

Statut din 2008 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea din România

publicat in M.Of. 324 din 24-apr-2008

Hotarire din 2007 în Cauza Dragoş împotriva României

publicat in M.Of. 324 din 24-apr-2008

Decizia 154/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. VI alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, a prevederilor art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi a prevederilor art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 324 din 24-apr-2008

Decizia 281/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 324 din 24-apr-2008

Decizia 308/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

publicat in M.Of. 324 din 24-apr-2008