Rasfoire documente

Hotarirea 420/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătăţiri funciare în anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008

Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2008 privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008

Hotarirea 1/2008 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008

Legea 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte - Republicare*)

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008

Hotarirea 416/2008 privind darea în administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008

Hotarirea 417/2008 privind plata contribuţiei anuale a României la World Petroleum Council, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008

Hotarirea 418/2008 privind transmiterea pasarelei pietonale care traversează fasciculul de linii din Staţia C.F. Bucureşti Nord, zona Gării Basarab, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, a casării

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008

Ordinul 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008

Ordinul 269/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008

Hotarirea 31/2008 privind interpretarea art. 52 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008

Ordinul 431/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008