Rasfoire documente

Metodologie din 2008 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 22 iunie 2008

publicat in M.Of. 311 din 21-apr-2008

Norma din 2008 privind recuperarea creanţelor administrate de EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului (NI-ACF-08-II/0)

publicat in M.Of. 311 din 21-apr-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

publicat in M.Of. 311 din 21-apr-2008

Ordinul 222/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

publicat in M.Of. 311 din 21-apr-2008

Ordinul 281/2008 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale şi de Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi a modelului înştiinţării de plată

publicat in M.Of. 311 din 21-apr-2008

Ordinul 752/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 22 iunie 2008

publicat in M.Of. 311 din 21-apr-2008

Hotarirea 213/2008 pentru modificarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)

publicat in M.Of. 311 din 21-apr-2008

Hotarirea 215/2008 pentru aprobarea Normei privind recuperarea creanţelor administrate de EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului (NI-ACF-08-II/0)

publicat in M.Of. 311 din 21-apr-2008