Rasfoire documente

Hotarirea 426/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Comarnic-Braşov'', pe teritoriul localităţilor Râşnov şi Cristian, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 317 din 22-apr-2008

Hotarirea 435/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Nechiti Doru Marius

publicat in M.Of. 317 din 22-apr-2008

Hotarirea 436/2008 privind trecerea domnului Simion Lucian-Eduard din funcţia publică de subprefect al judeţului Tulcea în funcţia publică de prefect al judeţului Tulcea

publicat in M.Of. 317 din 22-apr-2008

Hotarirea 437/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Mustăţea Vasile

publicat in M.Of. 317 din 22-apr-2008

Hotarirea 438/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crăiţă Silvia

publicat in M.Of. 317 din 22-apr-2008

Hotarirea 439/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Andrei Cosmin

publicat in M.Of. 317 din 22-apr-2008

Hotarirea 440/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

publicat in M.Of. 317 din 22-apr-2008

Hotarirea 441/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Refuncţionalizarea obiectivului de investiţii Biblioteca Naţională a României prin integrarea corpului AULA în ansamblu''

publicat in M.Of. 317 din 22-apr-2008

Hotarirea 442/2008 privind finanţarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică organizate la misiunile României în vederea celebrării Sărbătorilor Pascale şi a Zilei Europei

publicat in M.Of. 317 din 22-apr-2008

Decizia 81/2008 privind trecerea domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ din funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 317 din 22-apr-2008

Decizia 82/2008 privind trecerea domnului Nicolaescu Adrian-Viorel din funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 317 din 22-apr-2008