Rasfoire documente

Decizia 380/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 316 din 22-apr-2008

Decizia 389/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 102/2006

publicat in M.Of. 316 din 22-apr-2008

Decizia 395/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) liniuţa a treia din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

publicat in M.Of. 316 din 22-apr-2008

Decizia 397/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

publicat in M.Of. 316 din 22-apr-2008

Decizia 393/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1 şi 12, art. 18, 20, 25, 27, 31 şi 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum si ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

publicat in M.Of. 316 din 22-apr-2008

Decizia 358/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 102/2006

publicat in M.Of. 316 din 22-apr-2008

Decizia 384/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 316 din 22-apr-2008

Decizia 396/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11, art. 241 alin. (1) şi art. 247 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 316 din 22-apr-2008

Decizia 398/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 316 din 22-apr-2008