Rasfoire documente

Decizia 235/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 303 din 17-apr-2008

Decizia 251/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

publicat in M.Of. 303 din 17-apr-2008

Decizia 280/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. 1 teza întâi din Codul familiei

publicat in M.Of. 303 din 17-apr-2008

Decizia 310/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 303 din 17-apr-2008

Decizia 316/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 303 din 17-apr-2008

Decizia 324/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 303 din 17-apr-2008

Decizia 351/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 alin. 1 partea finală din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 303 din 17-apr-2008

Decizia 356/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

publicat in M.Of. 303 din 17-apr-2008

Decizia 357/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 1, 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 303 din 17-apr-2008