Rasfoire documente

Legea 348/2003 a POMICULTURII*) - Republicare

publicat in M.Of. 300 din 17-apr-2008

Decizia 230/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 300 din 17-apr-2008

Decizia 278/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

publicat in M.Of. 300 din 17-apr-2008

Hotarirea 403/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 300 din 17-apr-2008

Hotarirea 404/2008 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Mehedinţi, domnul Săceanu Constantin, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 300 din 17-apr-2008

Hotarirea 405/2008 privind numirea domnului Simion Lucian-Eduard în funcţia publică de subprefect al judeţului Tulcea

publicat in M.Of. 300 din 17-apr-2008

Hotarirea 406/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 300 din 17-apr-2008

Hotarirea 407/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 300 din 17-apr-2008

Ordinul 694/2008 privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist

publicat in M.Of. 300 din 17-apr-2008