Rasfoire documente

Decizia 382/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 309 din 21-apr-2008

Decizia 392/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. c), art. 58 şi art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 309 din 21-apr-2008

Decizia 394/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. c), art. 57 şi art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. d), e) şi h) şi art. 48 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 309 din 21-apr-2008

Ordinul 343/2008 pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.366/577/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi normele de autorizare a agenţilor economici care verifică, montează şi/sau repară tahografe şi limitatoare de viteză

publicat in M.Of. 309 din 21-apr-2008

Ordinul 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 309 din 21-apr-2008

Ordinul 1064/2008 pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.366/577/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi normele de autorizare a agenţilor economici care verifică, montează şi/sau repară tahografe şi limitatoare de viteză

publicat in M.Of. 309 din 21-apr-2008