Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2008 pentru aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007

publicat in M.Of. 308 din 21-apr-2008

Procedura din 2008 NAŢIONALĂ privind utilizarea mecanismului ''Implementare în comun (JI)'' pe baza Modului I, în conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto

publicat in M.Of. 308 din 21-apr-2008

Ordonanta urgenta 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 308 din 21-apr-2008

Hotarirea 410/2008 privind stabilirea specificaţiilor şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 şi 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România

publicat in M.Of. 308 din 21-apr-2008

Ordinul 297/2008 pentru aprobarea Procedurii naţionale privind utilizarea mecanismului ''Implementare în comun (JI)'' pe baza Modului I, în conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto

publicat in M.Of. 308 din 21-apr-2008

Ordinul 472/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

publicat in M.Of. 308 din 21-apr-2008

Ordinul 1133/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007

publicat in M.Of. 308 din 21-apr-2008