Rasfoire documente

Decizia 80/2008 privind numirea doamnei Ana Magdalena Şerbănescu în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 307 din 18-apr-2008

Ordinul 1087/2008 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

publicat in M.Of. 307 din 18-apr-2008

Legea 82/2008 pentru ratificarea Acordului realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

publicat in M.Of. 307 din 18-apr-2008

Decretul 438/2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

publicat in M.Of. 307 din 18-apr-2008

Hotarirea 413/2008 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.883/2004 privind achiziţia de servicii şi produse ''Suport logistic pe termen lung pentru fregatele T 22 R, Regele Ferdinand şi Regina Maria''

publicat in M.Of. 307 din 18-apr-2008

Hotarirea 419/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 26/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sediul Serviciului de Protecţie şi Pază''

publicat in M.Of. 307 din 18-apr-2008

Hotarirea 422/2008 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 270/2008 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

publicat in M.Of. 307 din 18-apr-2008

Ordinul 432/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

publicat in M.Of. 307 din 18-apr-2008

Ordinul 751/2008 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 22 iunie 2008

publicat in M.Of. 307 din 18-apr-2008

Circulara 10/2008 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 martie - 23 aprilie 2008

publicat in M.Of. 307 din 18-apr-2008

Rectificare din 2008 la Legea nr. 40/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2008

publicat in M.Of. 307 din 18-apr-2008