Rasfoire documente

Protocol din 2008 privind facilitarea accesului la tratamentul cu lanreotida al pacienţilor cu acromegalie

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Legea 86/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Legea 79/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Decretul 435/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Legea 81/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Decretul 437/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Legea 85/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Decretul 441/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Decretul 442/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Legea 87/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Decretul 443/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Legea 88/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Decretul 444/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Legea 92/2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Decretul 448/2008 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Hotarirea 392/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Decizia 10/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Socu II, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008

Ordinul 227/2008 pentru aprobarea Protocolului privind facilitarea accesului la tratamentul cu lanreotida al pacienţilor cu acromegalie

publicat in M.Of. 292 din 15-apr-2008