Rasfoire documente

Legea 84/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Legea 90/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Legea 93/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Ordinul 216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor de vânătoare

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Criterii din 2008 de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor de vânătoare

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Ordinul 364/2008 privind aprobarea Normativului feroviar ''Vehicule de cale ferată. Revizii şi reparaţii planificate''

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Legea 83/2008 privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Decretul 439/2008 pentru promulgarea Legii privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Decretul 440/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Decretul 446/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Legea 91/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Decretul 447/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Decretul 449/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Ordinul 64/2008 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Ordinul 349/2008 privind suspendarea desemnării unor laboratoare de încercări, organisme de certificare şi de inspecţie notificate care realizează evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Ordinul 363/2008 privind aprobarea Normei tehnice feroviare ''Vehicule feroviare. Locomotiva diesel-electrică 060 DA de 2.100 CP. Prescripţii tehnice pentru revizia pe procesul tehnologic la intrarea locomotivei în unităţile de tracţiune, prescripţii pentru alimentare şi echipare, precum şi pentru curăţarea şi spălarea locomotivei''

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Ordinul 365/2008 privind aprobarea Normei tehnice feroviare ''Vehicule feroviare. Controlul ultrasonic al osiilor montate de la vagoane''

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Ordinul 366/2008 privind aprobarea Normei tehnice feroviare ''Vehicule de cale ferată. Locomotive electrice de 5.100 kW şi 3.400 kW. Prescripţii tehnice pentru revizii şi reparaţii planificate''

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008

Ordinul 436/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale

publicat in M.Of. 291 din 15-apr-2008