Rasfoire documente

Legea 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Metodologie din 2008 de evaluare a proiectelor şi criteriile pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Legea 8/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Decretul 9/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Legea 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Decretul 10/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Decretul 11/2008 privind promulgarea Legii pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Decretul 12/2008 pentru numirea unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Ordinul 764/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale ''Radioactiv Mineral Măgurele'' - S.A.

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Decizia 1187/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Decizia 3/2008 pentru eliberarea domnului Bogdan Ştefan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Decizia 4/2008 pentru numirea domnului Mircea Manuc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Decizia 5/2008 privind promovarea temporară a domnului Marius Vasile Iosif Roman în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Decizia 6/2008 privind suspendarea, la cerere, a domnului Ariton Ion din funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Ordinul 45/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale ''Radioactiv Mineral Măgurele'' - S.A.

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Ordinul 4/2008 privind arondarea teritorială a deţinătorilor de bunuri intrate în proprietatea privată a statului, din punct de vedere al organului de valorificare căruia au obligaţia de a-i preda bunurile

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Ordinul 11/2008 privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor şi criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Ordinul 1774/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale ''Radioactiv Mineral Măgurele'' - S.A.

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008