Rasfoire documente

Norma din 2008 privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, precum şi a conducătorilor de autovehicule şi tramvaie pe drumurile publice şi de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008

Legea 70/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008

Decretul 426/2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008

Decizia 306/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 228 alin. 6^1 şi art. 278^1 alin. 1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008

Legea 69/2008 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'', de la Muntele Athos, Grecia

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008

Decretul 425/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'', de la Muntele Athos, Grecia

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008

Legea 72/2008 pentru modificarea alin. (1^1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008

Decretul 428/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1^1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008

Legea 73/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008

Decretul 429/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008

Ordinul 346/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, precum şi a conducătorilor de autovehicule şi tramvaie pe drumurile publice şi de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008

Ordinul 724/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.1 din cadrul domeniului major de intervenţie 1 - Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi al operaţiunilor 3.3.1 şi 3.3.2 din cadrul domeniului major de intervenţie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritară 3 ''Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008

Decizia LVII/2007 pentru examinarea recursului în interesul legii privind admisibilitatea plângerii formulate împotriva altor măsuri şi acte ale procurorului decât cele de netrimitere în judecată

publicat in M.Of. 283 din 11-apr-2008