Rasfoire documente

Legea 71/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

publicat in M.Of. 282 din 10-apr-2008

Decretul 427/2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

publicat in M.Of. 282 din 10-apr-2008

Hotarirea 387/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către doamna Pop Felicia

publicat in M.Of. 282 din 10-apr-2008

Ordinul 982/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale ''Imprimeria Naţională'' - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 282 din 10-apr-2008

Lista din 2008 semnelor electorale depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice, formaţiunile politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţii ale cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale

publicat in M.Of. 282 din 10-apr-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.181/C/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007

publicat in M.Of. 282 din 10-apr-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 171/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2008

publicat in M.Of. 282 din 10-apr-2008