Rasfoire documente

Norma din 2008 privind Fondul de protecţie a victimelor străzii

publicat in M.Of. 287 din 14-apr-2008

Hotarirea 388/2008 privind trecerea domnului Onofrei Orest din funcţia publică de prefect al judeţului Suceava în funcţia publică de subprefect al judeţului Suceava

publicat in M.Of. 287 din 14-apr-2008

Hotarirea 389/2008 privind trecerea domnului Băişanu Ştefan Alexandru din funcţia publică de subprefect al judeţului Suceava în funcţia publică de prefect al judeţului Suceava

publicat in M.Of. 287 din 14-apr-2008

Hotarirea 390/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Bîţă Ionuţ Adrian

publicat in M.Of. 287 din 14-apr-2008

Hotarirea 391/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Trifu Lucică

publicat in M.Of. 287 din 14-apr-2008

Decizia 74/2008 privind trecerea domnului Sorescu Nicolae din funcţia publică de subprefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 287 din 14-apr-2008

Decizia 75/2008 privind trecerea doamnei Diaconu Victoriţa din funcţia publică de subprefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 287 din 14-apr-2008

Decizia 9/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri polimetalice şi auro-argentifere din perimetrul Oraviţa, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 287 din 14-apr-2008

Ordinul 3491/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome ''Editura Didactică şi Pedagogică''

publicat in M.Of. 287 din 14-apr-2008

Ordinul 1/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protecţie a victimelor străzii

publicat in M.Of. 287 din 14-apr-2008

Ordinul 985/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome ''Editura Didactică şi Pedagogică''

publicat in M.Of. 287 din 14-apr-2008