Rasfoire documente

Ordinul 439/2008 privind asigurarea asistării poliţiştilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008

Ordinul 433/2008 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008

Ordonanta urgenta 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008

Hotarirea 375/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008

Hotarirea 378/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui teren situat în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008

Ordonanta urgenta 38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008

Ordonanta urgenta 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008

Hotarirea 376/2008 pentru modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil înscris în domeniul public al statului şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008

Hotarirea 377/2008 privind abrogarea unei poziţii din anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008

Hotarirea 1/2008 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2008

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008