Rasfoire documente

Hotarirea 16/2008 pentru aprobarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat

publicat in M.Of. 272 din 07-apr-2008

Norma 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat

publicat in M.Of. 272 din 07-apr-2008

Hotarirea 17/2008 pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative

publicat in M.Of. 272 din 07-apr-2008

Norma 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative

publicat in M.Of. 272 din 07-apr-2008

Decizia 367/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 272 din 07-apr-2008

Decizia 355/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 272 din 07-apr-2008

Decizia 368/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 şi 4, art. 10, art. 11 alin. 1, art. 12 alin. 1, art. 13, art. 14, art. 15 alin. 1-3 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

publicat in M.Of. 272 din 07-apr-2008

Ordinul 1154/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome ''Rasirom''

publicat in M.Of. 272 din 07-apr-2008

Ordinul 959/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome ''Rasirom''

publicat in M.Of. 272 din 07-apr-2008