Rasfoire documente

Decizia 116/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil

publicat in M.Of. 271 din 07-apr-2008

Decizia 241/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 271 din 07-apr-2008

Decizia 284/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 271 din 07-apr-2008

Decizia 285/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 şi art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 271 din 07-apr-2008

Decizia 287/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98-102 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 271 din 07-apr-2008

Decizia 288/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 şi 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 271 din 07-apr-2008

Decizia 291/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 271 din 07-apr-2008

Decizia 303/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 56/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, coroborate cu dispoziţiile art. 55 alin. (1) lit. c), alin. (2), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 271 din 07-apr-2008

Decizia 315/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 271 din 07-apr-2008