Rasfoire documente

Hotarirea 11/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 461/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Hotarirea 20/2008 privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Hotarirea 22/2008 privind preluarea unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi, şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Hotarirea 27/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Hotarirea 1522/2007 privind aprobarea înregistrării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, aprobarea majorării valorii mijloacelor fixe din domeniul public al statului supuse modernizării, cu valoarea corespunzătoare, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Hotarirea 1585/2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Budapesta la 21 septembrie 2007

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Memorandum de Intelegere din 2007 între autorităţile competente ale României şi Republicii Ungare privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Hotarirea 13/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Washington la 18 septembrie şi 20 septembrie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Hotarirea 18/2008 privind asimilarea corespondenţilor speciali ai Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES în străinătate, în ceea ce priveşte salarizarea în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei, cu personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Hotarirea 21/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui teren proprietate publică a statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a lucrării ''Autostrada Braşov-Cluj-Borş, sector 2 Târgu Mureş-Cluj, secţiunea 2B Câmpia Turzii-Cluj Vest''

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Hotarirea 23/2008 privind preluarea unor sectoare de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Hotarirea 24/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România, Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos, semnat la Lisabona la 1 octombrie 2007, pentru modificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos în domeniul afacerilor interne, semnat la Haga la 21 aprilie 2004

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Acord din 2007 între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România, Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos, pentru modificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos în domeniul afacerilor interne, semnat la Haga la 21 aprilie 2004

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Hotarirea 26/2008 pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Asociaţia Europeană a Poliţiilor Transporturi Navale şi Autorităţilor Navale - AQUAPOL

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Ordinul 1214/2007 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2008

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Ordinul 19/2008 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2008

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008