Rasfoire documente

Hotarirea 374/2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008

Hotarirea 383/2008 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Botoşani, domnul Sorescu Gheorghe, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008

Decizie civila 18A/2008 privind respingerea apelului formulat de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) împotriva Hotărârii arbitrale din data de 25 iulie 2007

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008

Hotarirea 365/2008 privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008

Hotarirea 379/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici pentru anul 2007

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008

Hotarirea 384/2008 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Prahova, domnul Alexandri Nicolae, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008

Hotarirea 385/2008 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Mureş, domnul Dobre Ciprian Minodor, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008

Hotarirea 386/2008 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Braşov, domnul Danu Aurelian-Leonard, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008

Ordinul 115/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008

Decizia 46/2008 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 18 A din 31 ianuarie 2008 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008

Actul din 2008 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008

Ordinul 900/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008

Ordinul 146/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 279 din 10-apr-2008