Rasfoire documente

Decizia 279/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 274 din 07-apr-2008

Decizia 317/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 şi art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 281 din Codul penal

publicat in M.Of. 274 din 07-apr-2008

Decizia 331/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 274 din 07-apr-2008

Decizia 332/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 274 din 07-apr-2008

Decizia 335/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46, art. 47 şi art. 48 din Codul de procedură penala

publicat in M.Of. 274 din 07-apr-2008

Decizia 342/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

publicat in M.Of. 274 din 07-apr-2008

Decizia LIX/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 6^1 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 78/2000 în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 256 şi 257 din Codul penal, referitor la problema dacă bunurile ce au făcut obiectul infracţiunii se restituie persoanelor care le-au dat în cazul în care denunţă fapta anterior sesizării organului de urmărire penală, precum şi cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 255 alin. 3 şi 5 din Codul penal, atunci când mituitorul se denunţă, iar fapta este încadrată conform Legii nr. 78/2000

publicat in M.Of. 274 din 07-apr-2008

Decizia LXI/2007 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 190 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, raportate la art. 191 alin. (2) din acelaşi cod, referitoare la calitatea de subiect activ al contravenţiei de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau de comercializare a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, a persoanei fizice care nu este comerciant

publicat in M.Of. 274 din 07-apr-2008

Actul din 2008 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 274 din 07-apr-2008