Rasfoire documente

Hotarirea 373/2008 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică

publicat in M.Of. 262 din 03-apr-2008

Ordinul 33/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de implementare a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate NATO ATOMAL

publicat in M.Of. 262 din 03-apr-2008

Ordinul 394/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006

publicat in M.Of. 262 din 03-apr-2008

Ordinul 938/2008 pentru aprobarea categoriilor de instituţii publice cu sediul în municipii şi oraşe, care sunt exceptate de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice

publicat in M.Of. 262 din 03-apr-2008

Ordinul 147181/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 262 din 03-apr-2008

Decizia 233/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ''INSURANCE CONSULTING BROKER DE ASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 262 din 03-apr-2008

Ordinul 958/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 262 din 03-apr-2008

Ordinul 189/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 262 din 03-apr-2008