Rasfoire documente

Decizia 294/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 260 din 02-apr-2008

Decizia 191/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 260 din 02-apr-2008

Decizia 224/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 260 din 02-apr-2008

Decizia 237/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

publicat in M.Of. 260 din 02-apr-2008

Decizia 277/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 56/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, coroborate cu dispoziţiile art. 55 alin. (1), (2), (3) şi alin. (5) teza a doua şi cu cele ale art. 98 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 194/2002

publicat in M.Of. 260 din 02-apr-2008

Decizia 320/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 260 din 02-apr-2008

Decizia 365/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 260 din 02-apr-2008