Rasfoire documente

Ordinul 939/2008 privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor şi termenelor de realizare a transferului competenţelor şi atribuţiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Naţională a Vămilor

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Hotarirea 334/2008 privind acordarea unor ajutoare financiare

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 335/1995 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 şi 274 bis din 24 noiembrie 1995

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 371/1995 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 şi 291 bis din 15 decembrie 1995

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 336/1996 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 18 septembrie 1996

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 500/1996 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 1 noiembrie 1996

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 şi 652 bis din 16 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 5 decembrie 2007

publicat in M.Of. 265 din 03-apr-2008