Rasfoire documente

Ordinul 2/2008 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003

publicat in M.Of. 251 din 31-mar-2008

Ordinul 170/2008 privind aprobarea Suplimentului nr. 2 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2007

publicat in M.Of. 251 din 31-mar-2008

Ordinul 187/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului naţional de cercetare-dezvoltare pentru urbanism şi amenajarea teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti

publicat in M.Of. 251 din 31-mar-2008

Ordinul 866/C/2008 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi

publicat in M.Of. 251 din 31-mar-2008

Ordinul 931/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2008

publicat in M.Of. 251 din 31-mar-2008

Actul din 2008 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 251 din 31-mar-2008