Rasfoire documente

Norma din 2008 de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Hotarirea 344/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lărgire la 4 benzi- Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)''

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Hotarirea 339/2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinţeior construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Hotarirea 340/2008 privind transmiterea unui teren din domeniul privat ai statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local ai Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Hotarirea 342/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 72 Găeşti-Ploieşti km 0+000 - km 76+180''

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Hotarirea 343/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ele investiţii ''Modernizare DN 67B, Scoarţa-Piteşti, km 0+000 - km 188+200''

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Hotarirea 345/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Hotarirea 351/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiînţifică, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2007

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Acord din 2007 între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire ia cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Hotarirea 356/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Decizia 68/2008 privind eliberarea domnului Mircea-Lucian Chertes din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Decizia 69/2008 pentru numirea domnului Mircea-Lucian Chertes în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Decizia 70/2008 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 461/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru managerii publici

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Ordinul 570/2008 privind abrogarea pct 2 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Hotarirea 2/2008 privind întocmirea documentelor care însoţesc lista de candidaţi

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008

Hotarirea 3/2008 privind unele precizări referitoare la cerinţele listelor de candidaţi ale organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale

publicat in M.Of. 258 din 02-apr-2008