Rasfoire documente

Decizia 323/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

publicat in M.Of. 257 din 01-apr-2008

Hotarirea 368/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Şerban Claudiu Octavian

publicat in M.Of. 257 din 01-apr-2008

Decizia 239/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 257 din 01-apr-2008

Decizia 337/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 alin. (1) şi art. 74 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 257 din 01-apr-2008

Decizia 338/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 257 din 01-apr-2008

Hotarirea 348/2008 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Muncii din Republica Ungară, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 257 din 01-apr-2008

Protocol de Cooperare din 2007 între Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Muncii din Republica Ungară

publicat in M.Of. 257 din 01-apr-2008

Hotarirea 366/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Arjoca Sorin-Gabriel

publicat in M.Of. 257 din 01-apr-2008

Hotarirea 367/2008 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Hunedoara, domnul Vladu Cristian-Marius, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 257 din 01-apr-2008

Hotarirea 369/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Simedru Dan-Coriolan

publicat in M.Of. 257 din 01-apr-2008

Ordinul 571/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preţurilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor incluşi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului naţional cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007

publicat in M.Of. 257 din 01-apr-2008